#maharashta_ig Instagram Photos & Videos

maharashta_ig - 5.716 posts

Top Posts

 • This is like my favorite picture of 2018. So If you were to post this, what would be your caption ? 🙈
 • This is like my favorite picture of 2018. So If you were to post this, what would be your caption ? 🙈
 • 3952 65 4:54 AM Aug 9, 2018

Latest Instagram Posts

 • 269 16 3 days ago
 • || महादेव मंदिर, माणकेश्वर ता. परंडा जि. उस्मानाबाद ||
.

महादेव मंदिर, माणकेश्वर या गावात बाहेर असून मंदिराची रचना गर्भगृह, अंतराळ, गूढमंडप व पूर्...
 • || महादेव मंदिर, माणकेश्वर ता. परंडा जि. उस्मानाबाद || . महादेव मंदिर, माणकेश्वर या गावात बाहेर असून मंदिराची रचना गर्भगृह, अंतराळ, गूढमंडप व पूर्वेस मुखमंडप अशी आहे.मंदिर हे ४ फुट उंचीच्या चौथऱ्यावर (उपपीठ)असून येथे जाण्यासाठी पायऱ्याचीव्यवस्था केली आहे. हा उपपीठ मंदिराच्या चारही बाजूंनी जातो व त्यामुळे मंदिरास प्रदक्षिणा पथ तयार झाला आहे. रंगशिकेची जागा मंडपाच्या जमिनीपेक्षा थोडी उंच आहे व चार कोपर्यात चार कलाकुसरी युक्त स्तंभ छतास आधार देत आहे. मंडपाच्या पाश्चिमेस असलेल्या दोन स्तंभामुळे अंतराळ त्यापासून वेगळा झाला आहे. अंतराळाच्या दोन्ही बाजूस दोन सुंदर देव कोष्ट असून त्याचे वितान समतल आहे.चौरसाकृती गर्भगृहाच्या मध्यभागी शिवलिंग आहे. या मंदिराच्या बांधकामावरून असे कळते कि मंदिर स्थापत्य शैली परमोच्च शिखरावर होती. तुलनात्मक दृष्ट्या या मंदिराचा कालखंड ई स वी सन ११०० ते १०५० असा दर्शविता येईल. _______________________________________________________ @dattaprasad1310 🙏🏻 . #mankeshwar #mankeshwartemple #bhum #paranda #maharashta_ig #maharashtra_desha #architecture #ancientstructure #architecturelovers #maharadhtra_tourism #maharashtra_clickers #maharashtratimes #osmanabad #osmanabad_ig #dongaryatra #huntforspot
 • 107 1 2:45 AM Aug 10, 2018
 • This is like my favorite picture of 2018. So If you were to post this, what would be your caption ? 🙈
 • This is like my favorite picture of 2018. So If you were to post this, what would be your caption ? 🙈
 • 3952 65 4:54 AM Aug 9, 2018
 • The only time where a single gentle rain makes the grass many shades greener and the mountains are full of life. Its a perfect time to walk in the ...
 • The only time where a single gentle rain makes the grass many shades greener and the mountains are full of life. Its a perfect time to walk in the woods and to see what more surprises the surrounding holds. I was fascinated by these little beauties.
 • 152 3 1:00 PM Aug 8, 2018
 • Heading to the dark forest ..
 • Heading to the dark forest ..
 • 2276 12 1:54 PM Aug 6, 2018